KoziołL., i ZąbekJ. „Implikacje Regulacji Prawnych O przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym doskonalące jakość (produktu)”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 33, nr 1, marzec 2017, s. 55-69, doi:10.25944/znmwse.2017.01.5569.