KoziołM., MikosA., i LeśniakK. „Przyczyny Niskiego Wykorzystania E-Learningu W Procesie Szkolenia pracowników W Sektorze małych I średnich przedsiębiorstw”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 40, nr 4, grudzień 2018, s. 13-23, doi:10.25944/znmwse.2018.04.1323.