KoziołL., i BuzowskaB. „Praktyki Nadzorcze I zarządcze a Dobrostan pracowników”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 29, nr 1, marzec 2016, s. 39-48, doi:10.25944/znmwse.2016.01.3948.