KamińskaA., i Zawiła-NiedźwieckiJ. „Koncepcja Modelu Polityki Informacyjnej Uczelni Publicznej W kontekście zrównoważonego zarządzania”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 26, nr 1, czerwiec 2015, s. 71-80, doi:10.25944/znmwse.2015.01.7180.