WojtowiczA., i MikosA. „Wielowymiarowe Funkcjonowanie Systemu Innowacji - Zarys Koncepcji”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 21, nr 2, czerwiec 2012, s. 157-79, doi:10.25944/znmwse.2012.02.157179.