PyrekR. „Quick Response Manufacturing (QRM) - Nowa Metoda Wytwarzania”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 9, nr 1, marzec 2006, s. 183-00, doi:10.25944/znmwse.2006.01.183200.