RamockaM. „Zagadnienia Etyki Biznesu W Islamie ”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 9, nr 1, marzec 2006, s. 127-41, doi:10.25944/znmwse.2006.01.127141.