KoziołL., i KoziołM. „Koncepcja Analizy I Rekonstrukcji Systemu Czasu Pracy W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 38, nr 2, czerwiec 2018, s. 101-17, doi:10.25944/znmwse.2018.02.101117.