KaraśA. „Rozwój Kompetencji pracowników Jako Podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 20, nr 1, czerwiec 2012, s. 73-85, doi:10.25944/znmwse.2012.01.7385.