ZychW., i KoziołL. „Dualistyczny I Monistyczny System Nadzoru I zarządzania W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 12, nr 1, marzec 2009, s. 293-0, doi:10.25944/znmwse.2009.01.293303.