DąbrowaM. „Wskaźnik Rozwoju społecznego (HDI) Jako Miernik Poziomu życia. Wykorzystanie Metody Dystansowej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 39, nr 3, wrzesień 2018, s. 159-72, doi:10.25944/znmwse.2018.03.159172.