SzumilakJ. „Polityka Cen przedsiębiorstw Handlowych I Jej Uwarunkowania”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, nr 2, grudzień 1999, s. 19-26, doi:10.25944/znmwse.1999.02.1926.