JankaE., i LigowskaK. „Rola I Funkcje Oraz Aspekty jakościowe Badań Marketingowych Przeprowadzanych Dla przedsiębiorstw przemysłowych ”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, nr 2, grudzień 1999, s. 89-96, doi:10.25944/znmwse.1999.02.8996.