ByczkowskaM. „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne Jako międzynarodowy przepływ kapitału”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 13, nr 2, czerwiec 2009, s. 211-20, doi:10.25944/znmwse.2009.02.211220.