BuzowskaB. „Kontrowersje wokół Wynagrodzenia menedżerów Jako Instrumentu Nadzoru Nad własnością”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 15, nr 1, marzec 2010, s. 9-17, doi:10.25944/znmwse.2010.01.917.