Żychowska M., NowakM., i Żiżka-SalamonD. „Ocena sprawności Motorycznej młodych Kobiet uprawiających Rekreacyjnie Aerobik”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 15, nr 1, marzec 2010, s. 137-4, doi:10.25944/znmwse.2010.01.137147.