Ciućmański B., i StanekL. „Preferencje studentów Aglomeracji Tarnowskiej W Zakresie Czynnych Form Rekreacji Ruchowej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 15, nr 1, marzec 2010, s. 103-11, doi:10.25944/znmwse.2010.01.103111.