StabryłaA. „Wybrane Rachunki kosztów W zarządzaniu Procesowym”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 15, nr 1, marzec 2010, s. 77-90, doi:10.25944/znmwse.2010.01.7790.