MikułaB. „Klimat Organizacyjny a Kultura Organizacyjna - próba Systematyzacji pojęć ”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, nr 3, grudzień 2000, s. 33-40, doi:10.25944/znmwse.2000.03.3340.