KoziołL. „Istota I Ocena produktywności”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, nr 5, grudzień 2004, s. 63-73, doi:10.25944/znmwse.2004.05.6373.