WołoszynP. „Wybrane Zagadnienia Projektowania Interfejsu człowiek-Komputer Dla osób niepełnosprawnych”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, nr 7, grudzień 2005, s. 213-9, doi:10.25944/znmwse.2005.07.213219.