DaniasK., i KavouraA. „Rola mediów społecznościowych Jako narzędzia Innowacyjnych działań Firmy W Zakresie Komunikacji”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 23, nr 2, czerwiec 2013, s. 75-83, doi:10.25944/znmwse.2013.02.7583.