KoziołM., i ZychE. „Wykorzystanie E-Learningu W Procesie Tworzenia zdolności Innowacyjnej przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 25, nr 2, czerwiec 2014, s. 241-5, doi:10.25944/znmwse.2014.02.241251.