KoziołL., MikosA., i KaraśA. „Optymalizacja Systemu Czasu Pracy W przedsiębiorstwach Produkcyjnych”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 41, nr 1, marzec 2019, s. 67-80, doi:10.25944/znmwse.2019.01.6780.