BarwaczK., i KoziołL. „Transpozycja instrumentów zarządzania Wiedzą Na Mechanizmy Nadzoru właścicielskiego – Zarys Metodyki”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 34, nr 2, czerwiec 2017, s. 73-82, doi:10.25944/znmwse.2017.02.7382.