RudnickiW., SarakhmanO., i ShurpenkovaR. „Audyt Strategiczny Jako narzędzie Kontroli Wydatkowania środków Publicznych Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 43, nr 3, wrzesień 2019, s. 47-57, doi:10.25944/znmwse.2019.03.4757.