KoziołW., i ZychW. „Wykorzystanie Zmiennej zarządzania I Wskaźnika produktywności Pracy Do Oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 44, nr 4, grudzień 2019, s. 131-4, doi:10.25944/znmwse.2019.04.131141.