BalińskaA., i Wojcieszak-ZbierskaM. „Aktywność Turystyczna seniorów W Polsce”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 46, nr 2, czerwiec 2020, s. 107-18, doi:10.25944/znmwse.2020.02.107118.