DobrukM. „Przeciwdziałanie Negatywnym Aspektom Starzenia Się Przez Promowanie aktywności Fizycznej wśród osób Starszych Na przykładzie Dziennego Domu Pobytu W Nysie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 48, nr 4, grudzień 2020, s. 59-73, doi:10.25944/znmwse.2020.04.5973.