LichotaW. „Skuteczność Predykcji Wybranych Modeli Analizy Dyskryminacyjnej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 48, nr 4, grudzień 2020, s. 27-36, doi:10.25944/znmwse.2020.04.2736.