SzczucińskiP. „Konwergencja Typu Beta I Sigma dochodów Gmin województwa Lubuskiego W Latach 1999–2019”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 49, nr 1, marzec 2021, s. 27-39, doi:10.25944/znmwse.2021.01.2739.