SzymowskiL. „Wpływ Epidemii Wirusa Sars-CoV-2 Na Poziom zadłużenia Zagranicznego państw rozwijających Się – Analiza dostępnej Literatury”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 50, nr 2, czerwiec 2021, s. 13-24, doi:10.25944/znmwse.2021.02.1324.