Kostyk-SiekierskaK. „Wpływ Pandemii COVID-19 Na Sytuację Finansową I Funkcjonowanie Jednostek samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 51, nr 3, wrzesień 2021, s. 29-45, doi:10.25944/znmwse.2021.03.2945.