HukK., BajdaN., BednarekW., i GórakA. „Transport Miejski W Koncepcji Logistyki Miasta a zrównoważony rozwój”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 51, nr 3, wrzesień 2021, s. 107-25, doi:10.25944/znmwse.2021.03.107125.