LisekS., i SrokaW. „Wykorzystanie Systemu rachunkowości W Ocenie Realizacji Postulatu zrównoważonego Rozwoju W Zakresie Ochrony środowiska Przez Polskie Firmy giełdowe Sektora Energetycznego”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 53, nr 1-2, czerwiec 2022, s. 2946, doi:10.25944/znmwse.2022.01-2.2946.