KoziołL. „Koncepcja Systemu Oceny Kultury bezpieczeństwa Pracy W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 52, nr 4, grudzień 2021, s. 6780, doi:10.25944/znmwse.2021.04.6780.