PrzetacznikS. „Ewolucja zarządzania Ryzykiem”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, T. 53, nr 1-2, czerwiec 2022, s. 95107, doi:10.25944/znmwse.2022.01-2.95107.