Żychowska Małgorzata, Monika Nowak, i Żiżka-SalamonDanuta. „Ocena sprawności Motorycznej młodych Kobiet uprawiających Rekreacyjnie Aerobik”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 15, no. 1 (marzec 31, 2010): 137-147. Udostępniono lipiec 21, 2024. https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/538.