ORCID iD

Czym jest ORCID iD?

ORCID to niezależna organizacja non-profit, która przydziela rejestrującemu się naukowcowi indywidualny identyfikator - ORCID ID. Idea przyświecająca temu przedsięwzięciu to odróżnienie osoby posiadającej identyfikator od innych osób noszących np. to samo imię i nazwisko oraz zebranie informacji o przebiegu kariery zawodowej, wynikach badań i publikacjach w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami, usługami badawczymi na całym świecie. Możecie Państwo zintegrować go także z naszym czasopismem. Dowiedz się więcej na orcid.org.


Jak i dlaczego używamy ORCID iD?

Nasze czasopismo wykorzystuje identyfikator ORCID iD do prawidłowej identyfikacji autora i jego dorobku. Jego użycie zapewnia właściwą identyfikację naukowca w ciągu całej jego kariery, niezależnie od miejsca pracy, stopnia/tytułu naukowego czy zmiany nazwiska.
Po kliknięciu przycisku „Autoryzuj” w wyskakującym okienku ORCID, poprosimy Cię o udostępnienie swojego iD przy użyciu uwierzytelnionego procesu tj. poprzez zarejestrowanie się w celu uzyskania identyfikatora ORCID lub zalogowanie się na zarejestrowane wcześniej konto ORCID, a następnie udzielenie nam pozwolenia na uzyskanie właściwego numeru ORCID.
Pozwala to zyskać pewność, że zostaniecie Państwo poprawnie zidentyfikowani w naszym czasopiśmie i będziecie bezpiecznie łączyć się ze swoim kontem ORCID iD.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Co jest takiego specjalnego w logowaniu się?
Nasze czasopismo będzie gromadzić i wyświetlać uwierzytelnione identyfikatory autorów i współautorów na profilu OJS i na stronie informacyjnej artykułu.


Gdzie wyświetlany jest ORCID ID?

Powiadamianie o używaniu autoryzowanego ID na Twoim koncie jest zaznaczone przez wyświetlanie ikony ORCID ID przy profilu użytkownika oraz na stronie artykułu. Dowiedz się więcej Jak identyfikator ORCID powinien być wyświetlany?