Informacje dla autorów

Zapraszamy Autorów do składania prac do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Nabór artykułów jest prowadzony w sposób ciągły.

Przed zgłoszeniem artykułu rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, gdzie znajdziecie Państwo informacje o profilu wydawniczym i zakresie tematycznym publikowanych przez nas prac.  Informujemy, że w 2020 r. wszystkie artykuły będą publikowane w języku angielskim. Dopuszcza się tłumaczenie artykułu po uzyskaniu akceptacji do druku, redakcja jednak nie zapewnia tłumaczenia i nie pokrywa jego kosztów.

Zachęcamy do zaznajomienia się z Kodeksem etyki wydawniczej, obowiązującymi w redakcji zasadami przyjmowania prac do druku i ich recenzowania.

Prosimy o przygotowanie prac zgodnie z wymogami redakcyjnymi i przesyłanie ich wyłącznie poprzez system. Aby zgłosić artykuł do publikacji Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Przedłożony do publikacji utwór powinien być pracą oryginalną, wcześniej niepublikowaną i nie może naruszać praw autorskich innych osób.

Redakcja nie pobiera opłaty za publikację, a Autorzy nie otrzymują za nią wynagrodzenia.