Kontakt
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Wydawnictwo
ul. Waryńskiego 14
33-100 Tarnów, Poland

Główna osoba do kontaktu

Karolina Chrabąszcz-Sarad
sekretarz wydawnictwa
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tel. +48 502 23 97 60

Wsparcie techniczne

Paweł Bełzowski
Tel. +48 14 65 65 523