Aspekty podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie: tematyka i problemy
Okładka tom 28
PDF (English)

Słowa kluczowe

związki zawodowe
proces podejmowania decyzji strategicznych
cele
członkowie związków zawodowych

Jak cytować

LineA. (2015). Aspekty podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie: tematyka i problemy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 28(4), 13-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.1324

Abstrakt

Wstęp. Obecną sytuację na Łotwie cechują niezmiennie: wysoki poziom bezrobocia, emigracja  zarobkowa, stres w miejscu pracy oraz indywidualizacja społeczeństwa. Niniejsza praca ma na celu ukazanie aspektów podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie, ich tematyki i problemów, ocenę zaangażowania członków łotewskich związków zawodowych w podejmowanie decyzji strategicznych oraz zrozumienie stałych celów związków. Metody. Podstawę teoretyczną i metodologiczną badań stanowi literatura naukowa opublikowana w państwach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. W badaniach empirycznych posłużono się metodami badań jakościowych: wywiadem częściowo ustrukturyzowanym oraz analizą dokumentów. Materiał i wyniki. Proces podejmowania decyzji strategicznych został scharakteryzowany w analizie źródeł teoretycznych. Praktyka podejmowania decyzji strategicznych w łotewskich związkach zawodowych została objaśniona w badaniach empirycznych. Artykuł kończą wnioski, iż praktykę delegowania decyzji strategicznych należałoby usprawnić, aby zachęcić członków do angażowania się w realizację celów związkowych. Wskazane jest zwiększenie jednomyślności przewodniczących i członków związków zawodowych na Łotwie, co można zapewnić poprzez promowanie rozumienia decyzji strategicznych, wykorzystując formę dialogu pomiędzy przewodniczącymi LBAS a przewodniczącymi łotewskich terenowych/branżowych związków zawodowych oraz dialogu pomiędzy przewodniczącymi łotewskich terenowych/branżowych związków zawodowych a członkami związków.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.1324
PDF (English)

Bibliografia

Ansoff, I. = Ансофф, И. (1989). Стратегическое управление. Москва: Экономика. ISBN 0256150273.
Zobacz w Google Scholar

Arendt, L., Priem, R., Ndofor, H. (2005). A CEO: Adviser model of strategic decision making. Journal of Management, 31, 680–690.
Zobacz w Google Scholar

Channon, D. (2005). Strategic management. In: The Blackwell Encyclopedia of Management: Strategic management. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0631233172.
Zobacz w Google Scholar

Daft, R. (2008). Management. Mason, OH: Thomson South Western. ISBN 978032453770.
Zobacz w Google Scholar

David, F. (2011). Strategic management: Concepts and cases. New Jersey: Person Education—Prentice Hall. ISBN 9780136120988.
Zobacz w Google Scholar

Nutt, P., Wilson, D. (2010). Crucial trends and issues in strategic decision making. In: P. Nutt, D. Wilson (eds.). Handbook of decision making. San Francisco: John Wiley & Sons. ISBN 9781405161350.
Zobacz w Google Scholar

Rigby, M., Smith, R., Brewster, Ch. (2006). The changing impact and strength of the labour movement in advanced societies. In: M. Harcourt, M. Wood (eds.). Trade unions and democracy: Strategies and perspectives. New Jersey: Transaction Publishers. ISBN 9780719069796.
Zobacz w Google Scholar

Roberto, M. (2004) Strategic decision-making processes: Beyond the efficiency—consensus tradeof. Bryant University Management Department Journal Articles, 14, 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Salamon, M. (2000). Industrial relations: Theory and practice. London: Person Education—Prentice Hall. ISBN 9780273646464.
Zobacz w Google Scholar

Sekhar, S. (2010). Business policy and strategic management. New Delhi: International Publishing House. ISBN 9788190777070.
Zobacz w Google Scholar

Statutes of the Member Organizations of the Free Trade Union Confederation of Latvia [online, accessed: 2015-05-05]. Retrieved from: http://www.lbas.lv/members.
Zobacz w Google Scholar

Stratton-Devine, K., Reshef, Y. (1996). Union planning: A framework and research agenda. Industrial Relations, 51 (3), 506–523.
Zobacz w Google Scholar

Thompson, A., Strickland, A., Gamble, J. (2008). Crafting and executing strategy: Concepts and cases, New York: McGraw-Hill Companies. ISBN 9780273646464.
Zobacz w Google Scholar

Vallaster, C., Koll, O. (2002). Participatory group observation: A tool to analyze strategic decision making. Qualitative Market Research: An International Journal, 5, 40–57.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne