Rola państwa i znaczenie planu rozwoju strategicznego w turystyce wiejskiej – przypadek Madery
Okładka tom 28
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka wiejska
rozwój turystyki
strategie regionalne
Madera

Jak cytować

RodriguesE. (2015). Rola państwa i znaczenie planu rozwoju strategicznego w turystyce wiejskiej – przypadek Madery. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 28(4), 125-135. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.125135

Abstrakt

W niniejszym artykule opisujemy rolę rządu w rozwoju turystyki wiejskiej z perspektywy globalnej, jednocześnie omawiając także niektóre kluczowe elementy obecnego statusu wdrożenia polityki rządowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, która pobudziła wzrost zróżnicowania działalności ekonomicznej, czego skutkiem jest poprawa warunków życia społeczności wiejskiej. W tym kontekście turystyka wiejska została uznana za działalność posiadającą potencjał dla rozwoju gospodarki, tworzenia miejsc pracy i utrzymania populacji wiejskiej, nie pozostając bez wpływu na ostatnie zmiany ekonomiczne i społeczne, a jednocześnie wspierając wzrost tych obszarów wiejskich, które realizują nowe potrzeby i społeczne ambicje. Na Maderze zaangażowanie państwa w rozwój turystyki wiejskiej odegrało decydującą rolę w trzech głównych wymiarach: w formułowaniu i porządkowaniu polityk regionalnych i narodowych, w tworzeniu obszarów turystycznych, ale także w regulowaniu ich i zarządzaniu nimi. Z drugiej strony droga, którą należy przejść, jest wciąż długa, w związku z czym artykuł ma jeszcze jeden cel: wykazać istotność opracowania Planu Rozwoju Strategicznego dla Turystyki Wiejskiej na Wyspie Madera, przyjmując, że brakuje konkretnego ukierunkowania tego typu turystyki. Dla osiągnięcia naszych celów zastosowaliśmy kombinację metod jakościowych i ilościowych z uwzględnieniem braku badań tego typu na wyspie Madera. Składało się na nią zapoczątkowanie wywiadów częściowo ustrukturyzowanych, badań terenowych oraz badań bibliograficznych i dokumentalnych. Pierwszym celem była identyfikacja roli państwa w rozwoju turystyki wiejskiej, drugim zaś ‒ wykazanie znaczenia opracowania Planu Rozwoju Strategicznego dla Turystyki Wiejskiej na Wyspie Madera.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.125135
PDF (English)

Bibliografia

AAVV. (1993). Seminário sobre a Exclusão Social e Turismo Rural. Coimbra, CCRC, DRCC. ISBN 9726590397.
Zobacz w Google Scholar

ACIF. (2015). Documento estratégico para o Turismo na RAM (2015-2020) [online, accessed: 2015-01-30]. Retreived from: http://ceim.pt. AP Madeira. (2012). Associação de Promoção da RAM [online, accessed: 2014-01-14]. Retreived from: www.ap-madeira.pt.
Zobacz w Google Scholar

Batouxas, M. (1998). O turismo como componente das novas abordagens e propostas de desenvolvimento rural: Análise exploratória de alguns instrumentos recentes de política regional na Terra Quente Transmontana [photocopied text]. Lisboa. Available at the National Library of Portugal.
Zobacz w Google Scholar

Casqueira, F. (1992). A possibilidade de turismo em espaço rural no Concelho de Odemira: Para uma reabilitação do património cultural local [photocopied text]. Lisboa. Available at the National Library of Portugal.
Zobacz w Google Scholar

Cavaco, C. (2004). Desafios de desenvolvimento rural. Finisterra, 39(78), 99–112.
Zobacz w Google Scholar

CE. (1993). Pour une signalétique européenne harmonisée dans le domaine du tourisme rural et analyse des circuits d’information, de distribution et de vente. Luxembourg: Office des Publications Officielles des Communautés Européennes. ISBN 9789282659878.
Zobacz w Google Scholar

DRT. (2012). Lei orgânica da SRT [online, accessed: 2012-06-22]. Retreived from: http://www.visitmadeira.pt.
Zobacz w Google Scholar

Mendes, L. (2010). O turismo na produção social do espaço rural contemporâneo: Novas procuras e a emergência da nobilitação rural. Revista Turismo & Desenvolvimento, 2(13/14), 655–663.
Zobacz w Google Scholar

PEN. (2007). Plano Estratégico Nacional: Desenvolvimento rural 200–2013—Portugal [online, accessed: 2011-07-14]. Retreived from: http://www.poder.pt.
Zobacz w Google Scholar

PG. (2011). Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2011–2015 [online, accessed: 2012-04-23]. Retreived from: http:// www.pnm.pt.http://vp.gov-madeira.pt/arquivo/Programa_de_Governo_2011-2015.pdf.
Zobacz w Google Scholar

PRODERAM. (2013). Relatório de execução do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, Junho 2013 [online, accessed: 2013-06-20]. Retreived from: http://www.sra.pt.
Zobacz w Google Scholar

Silva, L. (2009). Casas de campo: Etnografia do turismo rural em Portugal. Lisboa: ICS. ISBN 9789726712473.
Zobacz w Google Scholar

WTO. (1998). Introducción al turismo. Madrid: OMT. ISBN 9284402697.
Zobacz w Google Scholar

WTO. (2004). Rural tourism in Europe: Experiences, development and perspectives. Madrid: WTO. ISBN 9284407168.
Zobacz w Google Scholar

WTO. (2007). Tourism development in Europe. Madrid: WTO. ISBN 9789284412235.
Zobacz w Google Scholar

Decree-Law no. 2/2008, of January 4, Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries (Diário da República, 1st Series—No. 3, January 4, 2008).
Zobacz w Google Scholar

Decree-Law no. 228/2009, of September 14, Ministry of Economy and Innovation (Diário da República, 1st Series—No. 178, September 14, 2009).
Zobacz w Google Scholar

PENT (2013). Resolution of the Council of Ministers no. 24/2013, of April 16, Presidency of the Council of Ministers (Diário da República, 1st Series—No. 74, April 16, 2013).
Zobacz w Google Scholar

POT (2002). Regional Legislative Decree no. 17/2002/M, of August 29, Madeira Autonomous Region, Regional Assembly (Diário da República, 1st Series A—No. 199, August 29, 2002).
Zobacz w Google Scholar

Regional Legislative Decree no. 11/2008, of April 22, Madeira Autonomous Region, Regional Assembly (Diário da República, 1st Series—No. 79, April 22, 2008).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne