Restrukturyzacja wieży z kości słoniowej
ZN MWSE 2-2019 okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość akademicka
innowacje
edukacja w zakresie przedsiębiorczości
restrukturyzacja programów akademickich

Jak cytować

MakaronaE., & KavouraA. (2019). Restrukturyzacja wieży z kości słoniowej: przedsiębiorczość akademicka jako nowe wyzwanie wspierające wzrost gospodarczy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 42(2), 15-26. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.02.1526

Abstrakt

Ulepszanie rynków gospodarczych chroni rentowność firm lub organizacji oraz społeczeństwa, w których one działają. Innowacyjna przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę w promowaniu krajów oraz w ich rozwoju gospodarczym. Dlatego młode pokolenie powinno otrzymać odpowiednią wiedzę, pomagającą rozwijać odpowiednie kompetencje. Trzon przedsiębiorczości stanowi przedsiębiorczość akademicka, która kształtuje młodsze pokolenia i może przyczyniać się do stałego doskonalenia i transferu technologii. Może to mieć pozytywny wpływ na lokalny wzrost gospodarczy. Niniejszy artykuł analizuje znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, dostarczając przeglądu aktualnych trendów i perspektyw na przyszłość. Należy zainicjować współpracę pomiędzy nauczycielami, różnymi podmiotami gospodarczymi, zainteresowanymi stronami i organizacjami społeczności lokalnej, która będzie miała strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Uniwersytet musi się zmienić, aby poradzić sobie ze zmianami w społeczeństwie i przyczynić się do rozwoju firm zorientowanych na technologię, mających znaczenie w kształtowaniu lokalnego, krajowego i międzynarodowego wzrostu gospodarczego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.02.1526
PDF (English)

Bibliografia

Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Lehmann, E. E., Licht, G. (2017). National systems of innovation. The Journal of Technology Transfer, 42 (5), 997–1008. DOI: http://doi.org/10.1007/s10961-016-9481-8.
Zobacz w Google Scholar

Argyri, P. (2019). Collaborative problem solving as a critical transversal skill for the transition from the school environment to the workplace. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism. Proceedings in business and economics, 7th IC-SIMAT Athenian Riviera, 2018 (pp. 433–440). Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030124526.
Zobacz w Google Scholar

Asonitou, S. (2015). Employability skills in higher education and the case of Greece. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 175, 283–290.
Zobacz w Google Scholar

Berman, E. P. (2011). Creating the market university: How academic science became an economic engine. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691166568.
Zobacz w Google Scholar

Blankesteijn, M., van der Sijde, P., Sam, C. (2019). Entrepreneurial universities and knowledge circulation: Challenges to university–industry interaction. In: N. Caseiro, D. Santos (eds.). Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities (pp. 81–97). Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781522561521.
Zobacz w Google Scholar

Business Dictionary. Available on the Internet: http://www.businessdictionary.com.
Zobacz w Google Scholar

Caseiro, N., Santos, D. (eds.). (2019). Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities. Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781522561521.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough, H. W. (2003). The era of open innovation [online, accessed: 2019-07-19]. MIT Sloan Management Review, 44 (3). Retrieved from: https://sloanreview.mit.edu/article/the-era-of-open-innovation/.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. F. (2015). Innovation and entrepreneurship. London: Routledge. ISBN 9781138019195.
Zobacz w Google Scholar

Earnshaw, R. (2017). Research and development in the academy, creative industries and applications [e-book]. Cham: Springer. ISBN 9783319540818.
Zobacz w Google Scholar

Εtzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science. Minerva, 21 (2–3), 198–233.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowtiz, H. (1994). Academic–industry relations: A sociological paradigm for economic development. In: L. Leydesdorff, P. van den Besselaar (eds.). Evolutionary economics and chaos theory: New directions in technology studies (pp. 139–151). London: Pinter. ISBN 9780312122188.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz, H. (2002). MIT and the rise of entrepreneurial science. London and New York: Routledge. ISBN 041528516X.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the entrepreneurial university. Research Policies, 32 (1), 109–121.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. Studies of Science, 52 (3), 486–511.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1995). The triple helix—university–industry–government relations: A laboratory for knowledge-based economic development. EASST Review, 14 (1), 14–19.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1999). The future location of research and technology transfer. Journal of Technology Transfer, 24 (2–3), 111–123.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Cantisano Terra, B. R. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of Ivory Tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29 (2), 313–330.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, M., Feller, I., Bercovitz, J. (2002). Equity and the technology transfer strategies of American research universities. Management Science, 48 (1), 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Fonseca Ferreira, C. M., Guerra, P., Sá Marques, T. (2019). Entrepreneurial mission of an academic creative incubator: The Creative Industries Pole of Science and Technology Park of Porto’s University. In: N. Caseiro, D. Santos (eds.). Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities (pp. 187–208). Hershey, PA: IGI Global. ISBN 9781522561521.
Zobacz w Google Scholar

Friedman, B. (2011). The relationship between governance effectiveness and entrepreneurship. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (17), 221–225.
Zobacz w Google Scholar

Friedman, J., Silberman, J. (2003). Do incentives, management and location matter? Journal of Technology Transfer, 28 (1), 17–30.
Zobacz w Google Scholar

Fritsch, M., Krabel, S. (2012). Ready to leave the Ivory Tower? Academic scientists’ appeal to work in the private sector. Journal of Technology Transfer, 37 (3), 271–296.
Zobacz w Google Scholar

Garcia-Martinez, J. (2014). The third way: Becoming an academic entrepreneur [online, accessed: 2019-03-30]. Science. Retrieved form: http://www.sciencemag.org/careers/2014/03/third-way-becoming-academic-entrepreneur.
Zobacz w Google Scholar

Guerrero, M., Cunningham, J., Urbanoc, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44 (3), 748–764.
Zobacz w Google Scholar

Hunady, J., Orviska, M., Pisar, P. (2018). The effect of higher education on entrepreneurial activities and starting up successful business. Engineering Economics, 29 (2), 226–235.
Zobacz w Google Scholar

Kavoura, A., Andersson, T. (2016). Applying Delphi method for strategic design of social entrepreneurship. Library Review, 65 (3), 185–205.
Zobacz w Google Scholar

Kenny, R. F., Gunter, G. A. (2018). Entrepreneur-think meets academia: Formative decision-making for instructional designers and administrators. In: R. Branch (ed.). Educational Media and Technology Yearbook (pp. 49–52). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-67301-1_3.
Zobacz w Google Scholar

Lester, R. K. (2005). Universities, innovation and the competitiveness of local economies: A summary report from the local innovation systems project―phase I. MIT Industrial Performance Center Working Paper, IPC‐05‐010, December, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Leydesdorff, L. (2010). The knowledge-based economy and the triple helix model. Annual Review of Information Science and Technology, 44 (1), 365–417.
Zobacz w Google Scholar

Li, C., Rehman, H., Asim, S. (2019). Induction of business incubation centers in educational institutions: An effective approach to foster entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education, 22 (1), 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Link, A., Sarala, R. (2019). Advancing conceptualization of university entrepreneurship ecosystems: The role of knowledge-based entrepreneurial firms. University of North Carolina at Greensboro, Department of Economics Working Paper Series, 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Lombardi, R., Maurizio Massaro, M., Dumay, J., Nappo, F. (2019). Entrepreneurial universities and strategy: The case of the University of Bari. Management Decision, https://doi.org/10.1108/MD-06-2018-0690.
Zobacz w Google Scholar

Louis, K. S., Blumenthal, D., Gluck, M. E., Stoto, M. A. (1989). Entrepreneurs in academe: An exploration of behaviors among life scientists. Administrative Science Quarterly, 34 (1), 110–131.
Zobacz w Google Scholar

Maicher, L., Mjos, K. D., Tonisson, L. (2019). Intervention opportunities for capacity building in technology transfer. In: M. Granieri, A. Basso (eds.). Capacity building in technology transfer (pp. 29–46). Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783319914602.
Zobacz w Google Scholar

Makower, J. (2016). Inspiration, perspiration, and execution: An innovator’s perspective. Surgery, 161 (5), 1187–1190.
Zobacz w Google Scholar

Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. London: Demos. ISBN 9781906693732.
Zobacz w Google Scholar

Momeni, F., Mazar Yazdi, A., Sajjad Najafi, S. M. (2019). Changing economic systems and institutional dimensions of the triple helix model. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8 (1). DOI: 10.1186/s13731-018-0096-1.
Zobacz w Google Scholar

National Research Council Report. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: 10.17226/13398.
Zobacz w Google Scholar

Olkiewicz, M., Wolniak, R., Grebski, M., Olkiewicz, A. (2019). Comparative analysis of the impact of the Business Incubator Center on the economic sustainable Development of regions in USA and Poland. Sustainability, 11 (1), 173. DOI: 10.3390/su11010173.
Zobacz w Google Scholar

Romer, P. (2007). Beyond classical and Keynesian macroeconomic policy. Stanford: Stanford Graduate School of Business.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A., Stavroulakis, D., Kossieri, E., Varelas, S. (2019). Entrepreneurial intention determinants among female students. The influence of role models, parents’ occupation and perceived behavioral control on forming the desire to become a business owner. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic innovative marketing and tourism. Proceedings in business and economics, 7th IC-SIMAT Athenian Riviera, 2018. Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030124526.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A. G., Vassiliou, E. E., Hyz, A. B. (2014). Factors affecting entrepreneurs’ intention to start a new venture: An empirical study. International Journal on Strategic Innovative Marketing, 1 (3), 148–162.
Zobacz w Google Scholar

Shane S. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 1843764547.
Zobacz w Google Scholar

Sinell, A., Müller-Wieland, R., Antonia Muschner, A. (2018). Gender-specific constraints on academic entrepreneurship and engagement in knowledge and technology transfer. Technology Innovation Management Review, 8 (2), 15–27.
Zobacz w Google Scholar

Smith, H. L., Leydesdorff, L. (2014). The triple helix in the context of global change: Dynamics and challenges. Prometheus, 32, 321–336.
Zobacz w Google Scholar

Starnawska, M. (2018). Determining critical issues in social entrepreneurship education: Innovation, management, entrepreneurship and sustainability. In: O. Dvouletý, M. Lukeš, J. Mísař (eds.). Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018 (pp. 1014–1024). Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze. ISBN 9788024522746.
Zobacz w Google Scholar

Stevenson, H. H., Jarillo J. C. (2007). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. In: A. Cuervo, D. Ribeiro, S. Roig (eds.). Entrepreneurship (pp. 155–170). Berlin and Heidelberg: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-48543-8_7.
Zobacz w Google Scholar

Vekinis, G. (2014). Technology transfer in practice: From invention to innovation. Athens: George Vekinis-PressTime. ISBN 9789609358552.
Zobacz w Google Scholar

Vekinis, G. (2016). The researcher entrepreneur. Athens: ATCS Publishers. ISBN 9789609380454.
Zobacz w Google Scholar

Wadhwani, R. D., Galvez-Beharb, G., Mercelis, J., Guagnini, A. (2017). Academic entrepreneurship and institutional change in historical perspective. Management and Organizational History, 12 (3), 175–198.
Zobacz w Google Scholar

Wood, M. S. (2011). A process model of academic entrepreneurship. Business Horizons, 54 (2), 153–161.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne