Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000:2018
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

zarządzanie organizacją
najwyższe kierownictwo
zarządzanie ryzykiem
jakość
normy ISO

Jak cytować

ZąbekJ. (2019). Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000:2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 117-126. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.117126

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest określenie roli kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem w organizacji zgodnie z normą ISO 31000:2018. Dodatkowym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników ryzykogennych występujących w działalności gospodarczej i kreowania stylów zarządzania uwzględniających ich istnienie. W pracy wykazano, że źródłem ryzyka są różnorodne czynniki o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym stwarzające dla organizacji zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że w normatywnym podejściu do ryzyka przewiduje się dwupoziomowy nadzór w zarządzaniu ryzykiem. Jest to nadzór strukturalny, realizowany w stosunku do polityki i strategii organizacji, oraz nadzór zadaniowy, realizowany w szczególności w stosunku do poziomu działalności operacyjnej. Z badań wynika, że według normy ISO 31000:2018 kierownictwo, niezależnie od rodzaju sprawowanego nadzoru, jest elementem struktury ramowej zarządzania ryzykiem, a istotnymi czynnikami podejmowania zadań przez kierownictwo są zasady zarządzania ryzykiem. W obszarze najważniejszych zadań kierownictwa związanych z zarządzaniem ryzykiem znajdują się zapewnienie zasobów oraz dokumentowanie zarządzania ryzykiem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.117126
PDF (English)

Bibliografia

Bizon-Górecka, J. (2002). Systemowe zarządzanie ryzykiem jako panaceum na ryzyko zarządzania organizacją. Przegląd Organizacji, 9, 38.

Bryde, J. D. (2003). Project management concepts, methods and application. International Journal of Operations and Production Management, 23 (7), 75–93.

Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 8374831340.

Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 9788373358171.

Emblemsvåg, J., Kjølstad, L. E. (2002). Strategic risk analysis—a field version. Managament Decision, 40 (9), 842–852.

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154035.

Jedynak, P., Szydło, S. (1997). Zarządzanie ryzykiem. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304043564.

Jędralska, K. (2010). Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych. In: J. Lichtarski, H. Jagoda (eds.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 9788376950167.

Kaczmarek, T. T. (2010). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin. ISBN 9788379304554.

Kendall, R. (2000). Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Transl. by M. Sieczyk. Warszawa: K. E. Liber. ISBN 8388170090.

Kołodko, G. W. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Spółka. ISBN 9788376484914.

Kotler, P., Castione, J. A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: Wydawnictwo MTBiznes. ISBN 9788361732419.

Krzakiewicz, K. (2008). Kognitywne podejście do zarządzania strategicznego. W: J. Rokita (ed.). Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. ISBN 9788360953150.

Nowak, E. (2010). Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818529.

Stasiuk-Piekarska, A. K., Koliński, A. (2015). Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 2–8.

White, D., Fortune, J. (2002). Current practice in project management—an empirical study. International Journal of Project Management, 20 (1), 1–11.

Williams, R., Bertsch, B., Wiele, T. V. D., Iwaaden, J. V., Dale, B., Smith, M., Visser, R. (2006). Quality and risk management: What are the key issues. The TQM Magazine, 18 (1), 67–86.

Zachorowska, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. In: D. Wielgórka (ed.). Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. ISBN 9788363500573.

Ząbek J. (2013). Doradztwo organizacyjne w przykładowym modelu ewolucji przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Problemy Zarządzania, 11 (3), 73–88.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.