Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000:2018
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

zarządzanie organizacją
najwyższe kierownictwo
zarządzanie ryzykiem
jakość
normy ISO

Jak cytować

ZąbekJ. (2019). Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000:2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 117-126. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.117126

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest określenie roli kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem w organizacji zgodnie z normą ISO 31000:2018. Dodatkowym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników ryzykogennych występujących w działalności gospodarczej i kreowania stylów zarządzania uwzględniających ich istnienie. W pracy wykazano, że źródłem ryzyka są różnorodne czynniki o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym stwarzające dla organizacji zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że w normatywnym podejściu do ryzyka przewiduje się dwupoziomowy nadzór w zarządzaniu ryzykiem. Jest to nadzór strukturalny, realizowany w stosunku do polityki i strategii organizacji, oraz nadzór zadaniowy, realizowany w szczególności w stosunku do poziomu działalności operacyjnej. Z badań wynika, że według normy ISO 31000:2018 kierownictwo, niezależnie od rodzaju sprawowanego nadzoru, jest elementem struktury ramowej zarządzania ryzykiem, a istotnymi czynnikami podejmowania zadań przez kierownictwo są zasady zarządzania ryzykiem. W obszarze najważniejszych zadań kierownictwa związanych z zarządzaniem ryzykiem znajdują się zapewnienie zasobów oraz dokumentowanie zarządzania ryzykiem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.117126
PDF (English)

Bibliografia

Bizon-Górecka, J. (2002). Systemowe zarządzanie ryzykiem jako panaceum na ryzyko zarządzania organizacją. Przegląd Organizacji, 9, 38.
Zobacz w Google Scholar

Bryde, J. D. (2003). Project management concepts, methods and application. International Journal of Operations and Production Management, 23 (7), 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 8374831340.
Zobacz w Google Scholar

Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 9788373358171.
Zobacz w Google Scholar

Emblemsvåg, J., Kjølstad, L. E. (2002). Strategic risk analysis—a field version. Managament Decision, 40 (9), 842–852.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154035.
Zobacz w Google Scholar

Jedynak, P., Szydło, S. (1997). Zarządzanie ryzykiem. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304043564.
Zobacz w Google Scholar

Jędralska, K. (2010). Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych. In: J. Lichtarski, H. Jagoda (eds.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 9788376950167.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, T. T. (2010). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin. ISBN 9788379304554.
Zobacz w Google Scholar

Kendall, R. (2000). Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Transl. by M. Sieczyk. Warszawa: K. E. Liber. ISBN 8388170090.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko, G. W. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Spółka. ISBN 9788376484914.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, P., Castione, J. A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: Wydawnictwo MTBiznes. ISBN 9788361732419.
Zobacz w Google Scholar

Krzakiewicz, K. (2008). Kognitywne podejście do zarządzania strategicznego. W: J. Rokita (ed.). Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. ISBN 9788360953150.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2010). Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818529.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk-Piekarska, A. K., Koliński, A. (2015). Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 2–8.
Zobacz w Google Scholar

White, D., Fortune, J. (2002). Current practice in project management—an empirical study. International Journal of Project Management, 20 (1), 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Williams, R., Bertsch, B., Wiele, T. V. D., Iwaaden, J. V., Dale, B., Smith, M., Visser, R. (2006). Quality and risk management: What are the key issues. The TQM Magazine, 18 (1), 67–86.
Zobacz w Google Scholar

Zachorowska, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. In: D. Wielgórka (ed.). Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. ISBN 9788363500573.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek J. (2013). Doradztwo organizacyjne w przykładowym modelu ewolucji przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Problemy Zarządzania, 11 (3), 73–88.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne