Czynniki kształtujące oczekiwania finansowe studentów kierunków ekonomicznych
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

oczekiwania finansowe
płeć
oceny szkolne
aktywność fizyczna
ludzie młodzi

Jak cytować

MetelskiA. (2019). Czynniki kształtujące oczekiwania finansowe studentów kierunków ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 73-84. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.7384

Abstrakt

W literaturze przedmiotu stosunkowo dużo uwagi poświęca się czynnikom wpływającym na poziom dochodów, natomiast mniejsze zainteresowanie wzbudza kwestia determinantów oczekiwań finansowych. Powszechnie uważa się, że wysokość zarobków osoby jest zależna od jej osiągnięć szkolnych. Coraz więcej artykułów naukowych zwraca także uwagę, że aktywność fizyczna może pozytywnie oddziaływać na życie zawodowe osoby, chociażby przez pozytywny wpływ na jej zdrowie. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest płeć, ponieważ zazwyczaj kobiety piastujące podobne stanowiska do mężczyzn wykazują niższe zarobki. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy oceny szkolne, aktywność fizyczna oraz płeć kształtują oczekiwania finansowe studentów. W przeprowadzonym badaniu wzięli udział studenci kierunków ekonomicznych. W wyniku dokonanych analiz można stwierdzić, że na wysokość oczekiwanych zarobków oddziałują aktywność fizyczna oraz płeć. Dodatkowo w pracy przedstawiono także oczekiwania finansowe polskich studentów oraz to, jak kształtują się one na tle innych narodowości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.7384
PDF (English)

Bibliografia

Andonova, M. (2015). Factors influencing the earnings expectations among Macedonian students: A comparative perspective with the EU students. Croatian Economic Survey, 17 (1), 71–110. DOI: 10.15179/ces.17.1.3.
Zobacz w Google Scholar

Bailey, R., Hillman, C., Arent, S., Petitpas, A. (2013). Physical activity: An underestimated investment in human capital? Journal of Physical Activity & Health, 10, 289–308. DOI: 10.1123/JPAH.10.3.289.
Zobacz w Google Scholar

Becker, G. S. (1975). Underinvestment in college education. In: G. S. Becker. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (pp. 1689–1699). New York National Bureau of Economic Research. ISBN 0226041093. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Zobacz w Google Scholar

Brown, M. (2019). Expectations vs. reality: Early career salaries [online, accessed: 2019-07-22]. Retrieved from: https://lendedu.com/blog/college-graduates-salary-expectations-realities/.
Zobacz w Google Scholar

Chetty, R., Friedman, J., Hilger, N., Saez, E., Schanzenbach, D., Yagan, D. (2011). How does your kindergarten classroom affect your earnings? Evidence from project STAR. The Quarterly Journal of Economics, 126 (4), 1593–1660.
Zobacz w Google Scholar

Domaradzki, K. (2013). Świadomy polski student: niewykwalifikowany i biedny [online, accessed: 2019-06-30]. Retrieved from: https://www.forbes.pl/kariera/rynek-pracy-studenci-z-polski-maja-bardzo-male-oczekiwania-finansowe/2y7s6sy.
Zobacz w Google Scholar

Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., Hunt, J. (2003). Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues, 59 (4), 865–889.
Zobacz w Google Scholar

French, M. T., Homer, J. F., Robins, P. K. (2015). What you do in high school matters: The effects of high school GPA on educational attainment and labor market earnings in adulthood. Eastern Economic Journal, 41 (3), 370–386.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2019). Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. [online, accessed: 2019-07-15]. Retrieved from: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-maju-2019-roku,56,66.html.
Zobacz w Google Scholar

Idzik, A., Idzik, M., Majewski, J. (2011). Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 689, 497–509.
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak, M. (2012). Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 5 (2), s. 265–288.
Zobacz w Google Scholar

Menon, M. E., Pashourtidou, N., Polycarpou, A., Pashardes, P. (2012). Students’ expectations about earnings and employment and the experience of recent university graduates: Evidence from Cyprus. International Journal of Educational Development, 32 (6), 805–813. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2011.11.011.
Zobacz w Google Scholar

Oreopoulos, P., Salvanes, K. G. (2011). Priceless: The nonpecuniary benefits of schooling. Journal of Economic Perspectives, 25 (1), 159–184. DOI: 10.1257/jep.25.1.159.
Zobacz w Google Scholar

Pfeifer, C., Cornelissen, T. (2010). The impact of participation in sports on educational attainment: New evidence from Germany. Economics of Education Review, 29 (1), 94–103. DOI: 10.1016/j.econedurev.2009.04.002.
Zobacz w Google Scholar

Schultz, T. W. (2014). Ekonomia kapitału ludzkiego. Transl. by A. Kliber, P. Kliber, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326441707.
Zobacz w Google Scholar

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87 (3), 355–374. DOI: 10.2307/1882010.
Zobacz w Google Scholar

Sulich, A. (2015). Oczekiwania płacowe studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy. E-mentor, 59 (2), 24–27. DOI: 10.15219/em59.1166.
Zobacz w Google Scholar

WHO. (2010). Global recommendations on physical activity for health [online, accessed: 2019-07-22]. Geneva: World Health Organization. ISBN 9789241599979. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017). Aspiracje zawodowe młodych osób na rynku pracy. Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 201–214.
Zobacz w Google Scholar

Work Service. (2017). Raport Work Service. Migracje zarobkowe Polaków VII [online, accessed: 2019-07-17]. Wrocław: Work Service. Retrieved from: http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje-Zarobkowe-Polakow-VII-listopad-2017.
Zobacz w Google Scholar

Wronowska, G. (2015). Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 115–127.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne