Czynniki kształtujące oczekiwania finansowe studentów kierunków ekonomicznych
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

oczekiwania finansowe
płeć
oceny szkolne
aktywność fizyczna
ludzie młodzi

Jak cytować

Metelski, A. (2019). Czynniki kształtujące oczekiwania finansowe studentów kierunków ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 73-84. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.7384

Abstrakt

W literaturze przedmiotu stosunkowo dużo uwagi poświęca się czynnikom wpływającym na poziom dochodów, natomiast mniejsze zainteresowanie wzbudza kwestia determinantów oczekiwań finansowych. Powszechnie uważa się, że wysokość zarobków osoby jest zależna od jej osiągnięć szkolnych. Coraz więcej artykułów naukowych zwraca także uwagę, że aktywność fizyczna może pozytywnie oddziaływać na życie zawodowe osoby, chociażby przez pozytywny wpływ na jej zdrowie. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest płeć, ponieważ zazwyczaj kobiety piastujące podobne stanowiska do mężczyzn wykazują niższe zarobki. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy oceny szkolne, aktywność fizyczna oraz płeć kształtują oczekiwania finansowe studentów. W przeprowadzonym badaniu wzięli udział studenci kierunków ekonomicznych. W wyniku dokonanych analiz można stwierdzić, że na wysokość oczekiwanych zarobków oddziałują aktywność fizyczna oraz płeć. Dodatkowo w pracy przedstawiono także oczekiwania finansowe polskich studentów oraz to, jak kształtują się one na tle innych narodowości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.7384
PDF (English)

Bibliografia

Andonova, M. (2015). Factors influencing the earnings expectations among Macedonian students: A comparative perspective with the EU students. Croatian Economic Survey, 17 (1), 71–110. DOI: 10.15179/ces.17.1.3.

Bailey, R., Hillman, C., Arent, S., Petitpas, A. (2013). Physical activity: An underestimated investment in human capital? Journal of Physical Activity & Health, 10, 289–308. DOI: 10.1123/JPAH.10.3.289.

Becker, G. S. (1975). Underinvestment in college education. In: G. S. Becker. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (pp. 1689–1699). New York National Bureau of Economic Research. ISBN 0226041093. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Brown, M. (2019). Expectations vs. reality: Early career salaries [online, accessed: 2019-07-22]. Retrieved from: https://lendedu.com/blog/college-graduates-salary-expectations-realities/.

Chetty, R., Friedman, J., Hilger, N., Saez, E., Schanzenbach, D., Yagan, D. (2011). How does your kindergarten classroom affect your earnings? Evidence from project STAR. The Quarterly Journal of Economics, 126 (4), 1593–1660.

Domaradzki, K. (2013). Świadomy polski student: niewykwalifikowany i biedny [online, accessed: 2019-06-30]. Retrieved from: https://www.forbes.pl/kariera/rynek-pracy-studenci-z-polski-maja-bardzo-male-oczekiwania-finansowe/2y7s6sy.

Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., Hunt, J. (2003). Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues, 59 (4), 865–889.

French, M. T., Homer, J. F., Robins, P. K. (2015). What you do in high school matters: The effects of high school GPA on educational attainment and labor market earnings in adulthood. Eastern Economic Journal, 41 (3), 370–386.

GUS. (2019). Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. [online, accessed: 2019-07-15]. Retrieved from: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-maju-2019-roku,56,66.html.

Idzik, A., Idzik, M., Majewski, J. (2011). Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 689, 497–509.

Jakubiak, M. (2012). Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 5 (2), s. 265–288.

Menon, M. E., Pashourtidou, N., Polycarpou, A., Pashardes, P. (2012). Students’ expectations about earnings and employment and the experience of recent university graduates: Evidence from Cyprus. International Journal of Educational Development, 32 (6), 805–813. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2011.11.011.

Oreopoulos, P., Salvanes, K. G. (2011). Priceless: The nonpecuniary benefits of schooling. Journal of Economic Perspectives, 25 (1), 159–184. DOI: 10.1257/jep.25.1.159.

Pfeifer, C., Cornelissen, T. (2010). The impact of participation in sports on educational attainment: New evidence from Germany. Economics of Education Review, 29 (1), 94–103. DOI: 10.1016/j.econedurev.2009.04.002.

Schultz, T. W. (2014). Ekonomia kapitału ludzkiego. Transl. by A. Kliber, P. Kliber, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326441707.

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87 (3), 355–374. DOI: 10.2307/1882010.

Sulich, A. (2015). Oczekiwania płacowe studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy. E-mentor, 59 (2), 24–27. DOI: 10.15219/em59.1166.

WHO. (2010). Global recommendations on physical activity for health [online, accessed: 2019-07-22]. Geneva: World Health Organization. ISBN 9789241599979. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf.

Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017). Aspiracje zawodowe młodych osób na rynku pracy. Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 201–214.

Work Service. (2017). Raport Work Service. Migracje zarobkowe Polaków VII [online, accessed: 2019-07-17]. Wrocław: Work Service. Retrieved from: http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje-Zarobkowe-Polakow-VII-listopad-2017.

Wronowska, G. (2015). Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 115–127.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.