E-learning w działalności polskich bibliotek publicznych
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

e-learning
edukacja
biblioteki publiczne
szkolnictwo wyższe

Jak cytować

HankiewiczK., & HankiewiczM. (2019). E-learning w działalności polskich bibliotek publicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 143-153. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.143153

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano specyfikę działalności bibliotek publicznych i ich rolę w zakresie edukacji. Przedstawiono również możliwości zastosowania e-learningu w procesie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji powszechnej. Zwrócono też uwagę na rosnące znaczenie i wzrost zainteresowania takim sposobem kształcenia. Praca pokazuje możliwości zastosowania e-learningu w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prowadzonej w ramach działalności bibliotek publicznych. Artykuł prezentuje ofertę kursów e-learningowych głównie w wojewódzkich bibliotekach publicznych i wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych. Celem analizy było zweryfikowanie zakresu wykorzystania e-learningu przez biblioteki, sprawdzenie ogólnodostępności oferowanych szkoleń oraz łatwości odnalezienia ich w internetowych serwisach bibliotek. Badano ilość oferowanych kursów oraz ich tematykę. Wzięto też pod uwagę, do kogo skierowane były przygotowane kursy. W pracy przedstawiono dotychczasową praktykę, możliwości dalszego rozwoju i propozycje autorów, które opierają się na rosnących możliwościach technologicznych, przy coraz powszechniejszym dostępie do internetu. Przeprowadzone badania pokazują, że korzystanie z platform e-learningowych przez wojewódzkie biblioteki publiczne i pedagogiczne nie jest niestety powszechne. Taka sytuacja może być podyktowana brakiem środków na przygotowanie takiego projektu. Bariera ta powinna jednak tracić na znaczeniu ze względu na malejące koszty wdrożenia platform z jednej strony, jak i rosnące środki wspierające działania bibliotek z drugiej strony. Ponadto presja potencjalnych użytkowników może wpłynąć motywująco na rozwój platform e-learningowych prowadzonych przez biblioteki.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.143153
PDF (English)

Bibliografia

Burke, J. (2016). Neal-Schuman library technology companion: A basic guide for library staff. 5th ed. Chicago: Neal-Schuman. ISBN 9780838913826.
Zobacz w Google Scholar

Hankiewicz, K. (2012). Ocena oferty e-learningowej poznańskich uczelni publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 88 (703), 156–164.
Zobacz w Google Scholar

Hankiewicz, K., Hankiewicz, M. (2014). Użyteczność serwisów internetowych bibliotek jako cecha determinująca sprawność korzystania z usług bibliotecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 113 (vol. 2), 21–30.
Zobacz w Google Scholar

Hills, H. (2016). Individual preferences in e-learning. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 9780566084560.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2013). Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 98, 61–72.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M. (2013). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22 (1), 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska, E. J. (2012). Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich. E-mentor, 4 (46).
Zobacz w Google Scholar

Mhouti, A. E., Erradi, M., Nasseh, A. (2018). Using cloud computing services in e-learning process: Benefits and challenges. Education and Information Technologies, 23 (2), 893–909. DOI 10.1007/s10639-017-9642-x.
Zobacz w Google Scholar

PBW. (2019). Official website of the Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie [= Pedagogical Voivodeship Library in Warsaw; online, accessed: 2019-07-12]. Retrieved from: http://www.pbw.waw.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Plebańska, M., Kula I. (2011). E-learning. Treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa. ISBN 9788362644117.
Zobacz w Google Scholar

Pollard, E., Hillage, J. (2001). Explaining e-learning, IES Report nr 376. Brighton: The Institute for Employment Studies. ISBN 1851843051.
Zobacz w Google Scholar

Tabot, A., Oyibo, K., Hamada, M. (2013). E-learning evolution: Past, present and future. In: M. Hamada (ed.). E-learning: New technology, applications and future trends (pp. 1–32). New York: Nova Science Publishers. ISBN 9781626189614.
Zobacz w Google Scholar

Tangient, L. L. C. (2010). Moodle pros and cons [online, accessed: 2015-04-04]. Retrieved from: http://www. blenderwiki.wikispaces.com/Moodle+Pros+and+Cons.
Zobacz w Google Scholar

UCSF Library. (2019). Official website of University of California San Francisco Library [online, accessed: 2019-07-20]. Retrieved from: https://www.library.ucsf.edu/.
Zobacz w Google Scholar

Urdan, T. A., Weggen, C. (2000). Corporate e-learning: Exploring a new frontier [online, accessed: 2019-07-20]. WR Hambrecht and Co. Retrieved from: http://cclp.mior.ca/Reference%20Shelf/PDF_OISE/Corporate%20e-learning.pdf.
Zobacz w Google Scholar

WBPiCAK. (2019). Official website of the Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu [= Voivodeship Public Library and Culture Animation Center in Poznań; online, accessed: 2019-07-04]. Retrieved from: http://wbp.poznan.ekursy.eu.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne