Ocena ryzyka personalnego w wybranych hotelach w województwie zachodniopomorskim
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

ryzyko
zasoby ludzkie
personel
hotel

Jak cytować

Tokarz-KocikA. (2020). Ocena ryzyka personalnego w wybranych hotelach w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 93-105. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.93105

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena ryzyka personalnego w wybranych przedsiębiorstwach hotelarskich. Część teoretyczna opracowania jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research. W części empirycznej przedstawiono wyniki wywiadów przeprowadzonych z menedżerami personalnymi w pięciu hotelach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim i dokonano oceny poziomu ryzyka personalnego w badanych obiektach. Respondenci oceniali 2 elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ryzykownych oraz wielkość ich skutków dla hotelu. Poziom ryzyka personalnego jest iloczynem tych dwóch wyrażonych punktowo parametrów. Ze względu na ograniczoną liczbę podmiotów badawczych artykuł ma charakter analizy studium przypadku. Stąd też rezultatów badań nie można uogólniać na całą branżę. Mogą one jednak stanowić podstawę do dyskusji nad zjawiskiem ryzyka personalnego w hotelarstwie i jego wpływu na efektywność pracy, a w rezultacie na funkcjonowanie całej organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.93105
PDF (English)

Bibliografia

Barro, R. J. (2001). Human capital and growth. American Economic Review, 91(2), 12–17. DOI: 10.1257/aer.91.2.12.

Becker, G. S. (2009). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chicago and London: University of Chicago Press. ISBN 0226041204.

Becker, K., Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26(2), 149–165. DOI: 10.1016/j.hrmr.2015.12.001.

Becker, M. (2002). Personalentwicklung: Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag. ISBN 3301085207.

Bizon-Górecka, J. (2009). Migracje ludności jako czynnik wzrostu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwie. In: A. Lipka, S. Waszczak (eds.). Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne (pp. 15–24). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach. ISBN 9788372465146.

Jajuga, K. (ed.). (2008). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154035.

Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Boston: Schaffner & Marx. Available at: http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html.

Lipka, A. (2002a). Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext. ISBN 8388840231.

Lipka, A. (2002b). Ryzyko w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ryzyko personalne). In: A. Ludwiczyński (ed.). Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (pp. 47–64). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 8391660737.

McGee, R., Rennie, A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników. Transl. by A. J. Mamińska-Dziomdziora. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326416507.

Mellwig, W. (1972). Anpassungsfähigkeit und Ungewissheitstheorie. Tübingen: Paul Siebeck Verlag. ISBN 3306406152.

Modigliani, F., Miller, M. H. (1958). The cost of capital corporation finance, and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261–297.

Philipp, F. (1967). Risiko und Risikopolitik. Stuttgart: C.E. Porschel Verlag. ISBN 3306236152.

Rudnicki, R. (2008). Sporządzanie mapy ryzyka. Elementarz Risk Managera. Przegląd Corporate Governance, 2, 14–18.

Tokarz-Kocik, A. (2012). Personel jako jedno ze źródeł ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(17), 57–63.

Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320820683.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.