Ocena ryzyka personalnego w wybranych hotelach w województwie zachodniopomorskim
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

ryzyko
zasoby ludzkie
personel
hotel

Jak cytować

Tokarz-KocikA. (2020). Ocena ryzyka personalnego w wybranych hotelach w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 93-105. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.93105

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena ryzyka personalnego w wybranych przedsiębiorstwach hotelarskich. Część teoretyczna opracowania jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research. W części empirycznej przedstawiono wyniki wywiadów przeprowadzonych z menedżerami personalnymi w pięciu hotelach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim i dokonano oceny poziomu ryzyka personalnego w badanych obiektach. Respondenci oceniali 2 elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ryzykownych oraz wielkość ich skutków dla hotelu. Poziom ryzyka personalnego jest iloczynem tych dwóch wyrażonych punktowo parametrów. Ze względu na ograniczoną liczbę podmiotów badawczych artykuł ma charakter analizy studium przypadku. Stąd też rezultatów badań nie można uogólniać na całą branżę. Mogą one jednak stanowić podstawę do dyskusji nad zjawiskiem ryzyka personalnego w hotelarstwie i jego wpływu na efektywność pracy, a w rezultacie na funkcjonowanie całej organizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.93105
PDF (English)

Bibliografia

Barro, R. J. (2001). Human capital and growth. American Economic Review, 91(2), 12–17. DOI: 10.1257/aer.91.2.12.
Zobacz w Google Scholar

Becker, G. S. (2009). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chicago and London: University of Chicago Press. ISBN 0226041204.
Zobacz w Google Scholar

Becker, K., Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26(2), 149–165. DOI: 10.1016/j.hrmr.2015.12.001.
Zobacz w Google Scholar

Becker, M. (2002). Personalentwicklung: Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag. ISBN 3301085207.
Zobacz w Google Scholar

Bizon-Górecka, J. (2009). Migracje ludności jako czynnik wzrostu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwie. In: A. Lipka, S. Waszczak (eds.). Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne (pp. 15–24). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach. ISBN 9788372465146.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga, K. (ed.). (2008). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154035.
Zobacz w Google Scholar

Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Boston: Schaffner & Marx. Available at: http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html.
Zobacz w Google Scholar

Lipka, A. (2002a). Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext. ISBN 8388840231.
Zobacz w Google Scholar

Lipka, A. (2002b). Ryzyko w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ryzyko personalne). In: A. Ludwiczyński (ed.). Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (pp. 47–64). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 8391660737.
Zobacz w Google Scholar

McGee, R., Rennie, A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników. Transl. by A. J. Mamińska-Dziomdziora. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326416507.
Zobacz w Google Scholar

Mellwig, W. (1972). Anpassungsfähigkeit und Ungewissheitstheorie. Tübingen: Paul Siebeck Verlag. ISBN 3306406152.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani, F., Miller, M. H. (1958). The cost of capital corporation finance, and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261–297.
Zobacz w Google Scholar

Philipp, F. (1967). Risiko und Risikopolitik. Stuttgart: C.E. Porschel Verlag. ISBN 3306236152.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki, R. (2008). Sporządzanie mapy ryzyka. Elementarz Risk Managera. Przegląd Corporate Governance, 2, 14–18.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz-Kocik, A. (2012). Personel jako jedno ze źródeł ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(17), 57–63.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320820683.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne