Zarys koncepcji opodatkowania gruntów
Okładka tom 32
PDF (English)

Słowa kluczowe

ziemia jako przedmiot opodatkowania
sprawiedliwość społeczna
efektywność ekonomiczna

Jak cytować

ŚliwaR., & WalągP. (2016). Zarys koncepcji opodatkowania gruntów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 32(4), 13-22. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.1322

Abstrakt

Treści artykułu obejmują podstawy opodatkowania ziemi w kontekście modyfikacji systemu liberalnego. Podkreśla się w nim korzyści z opodatkowania ziemi zamiast z pracy i kapitału, ale również argumenty przemawiające przeciwko opieraniu systemu podatkowego i ekonomicznego na podatku od ziemi. Twierdzi się, że jeśli społeczeństwo ma korzystać ze wzrostu gospodarczego, musi się w nim odbywać ciągła realokacja czynników wytwórczych, w tym ziemi. Podkreśla się, że propozycja opodatkowania ziemi jest wykorzystywana w wielu krajach oraz że może ona stanowić element tworzenia systemu gospodarczego w krajach postkomunistycznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.1322
PDF (English)

Bibliografia

Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej: Wartości i metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138211.
Zobacz w Google Scholar

Clark, C. (1957). The conditions of economic progress. London: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Eucken, W. (1990). Die Grundsatze der Wirtschftpolitik. Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). ISBN 3163455484.
Zobacz w Google Scholar

Eucken, W. (2003). Polityka porządku konkurencji – zasady konstytuujące. In: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.). Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 8373311491.
Zobacz w Google Scholar

Feldstein, M. (1977). The surprising incidence of a tax on pure rent: A new answer to an old question. Journal of Political Economy, 85 (2), 349–360.
Zobacz w Google Scholar

Fisher, A. G. B. (1933). Capital and the growth of knowledge. The Economic Journal, 43 (171), 379–389.
Zobacz w Google Scholar

Fisher, A. G. B. (1945). Economic progress and social security. London: Macmillan & Co.
Zobacz w Google Scholar

Fisher, A. G. B. (1952). A note on tertiary production. The Economic Journal, 62 (248), 820–834.
Zobacz w Google Scholar

Kyrizai, H. (2000). Libertarian Party at sea and on land. New York: Robert Schalkenbach Foundation. ISBN 0911312978.
Zobacz w Google Scholar

Lippman, W. (1945). Die Gesellschaft freier Menschen. Bern: A. Francke AG.
Zobacz w Google Scholar

Plassmann, F., Tideman, N. (2000). A Markov chain Monte Carlo analysis of the effect of two-rate property taxes on construction. Journal of Urban Economics, 47 (2), 216–247.
Zobacz w Google Scholar

Posner, R. A. (1986). Economic analysis of law. 3rd edition. Boston: Little, Brown. ISBN 0316714380.
Zobacz w Google Scholar

Röpke, W. (1994). Die Lehre von der Wirtschaft. 13th ed. Bern, Stuttgart and Wien: Verlag Paul Haupt. ISBN 3825217361.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski, Z. (2003). O ustroju społeczno-gospodarczym. In: J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska (eds.). Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm?. Warszawa: RSSG. ISSN 12335711.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz, J. (2004a). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Część 1. Gospodarka Narodowa, 3, 78–120.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz, J. (2004b). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Część 2. Gospodarka Narodowa, 4, 95–114.
Zobacz w Google Scholar

Thurow, L. (2001). The zero-sum society: Distribution and the possibilities for economic change. Basic Books. ISBN 9780465085880.
Zobacz w Google Scholar

Thurow, L. (2004). Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Transl. by L. Czyżewski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. ISBN 8370236685.
Zobacz w Google Scholar

Tideman, N. (1994). The economics of efficient taxes on land. In: N. Tideman (ed.). Land and taxation. London: Shepheard-Walwyn. ISBN 0856831530.
Zobacz w Google Scholar

Tideman, N. (1998). Applications of land value taxation to problems of environmental protection, congestion, efficient resources use, population, and economic growth. In: D. Netzer (ed.). Land value taxation: Can it and will it today? Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy. ISBN 1558441336.
Zobacz w Google Scholar

Tideman, N. (2004). The case for taxing land: Presentation at the summer seminar at International Studies Department. Buckingham: University of Buckingham.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne