Media społecznościowe w kontekście innowacji marketingowych – na podstawie badań własnych wśród przedsiębiorstw usługowych ze Szczecina
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje marketingowe
media społecznościowe
przedsiębiorstwa usługowe

Jak cytować

KostrzewskaM. (2020). Media społecznościowe w kontekście innowacji marketingowych – na podstawie badań własnych wśród przedsiębiorstw usługowych ze Szczecina. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 117-131. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.117131

Abstrakt

Na podstawie obserwacji rynku i potrzeb zmian w procesie tworzenia innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych w Szczecinie autorka za cel artykułu przyjęła identyfikację nowych rozwiązań marketingowych dla rynku usługowego poprzez ocenę możliwości wykorzystania potencjału mediów społecznościowych i działań w nich podejmowanych przez firmy lokalne. Badając narzędzia charakterystyczne dla nowych mediów oraz podejście przedsiębiorstw do nich, podjęto próbę identyfikacji możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa. Media społecznościowe zyskały popularność w Polsce dopiero w ostatnich kilku latach, co spowodowało powstanie luki badawczej, w której brakuje opracowań naukowych poświęconych mediom społecznościowym w firmach lokalnych. Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, który był skierowany do właścicieli oraz menedżerów firm lokalnych ze Szczecina. Badania zostały rozszerzone o metodę etnografii wirtualnej, która polegała na obserwacji profilu firmy w mediach społecznościowych. W artykule została przedstawiona autorska klasyfikacja mediów społecznościowych według kanałów społecznościowych i ich funkcji. Autorka artykułu zwróciła szczególną uwagę na podział mediów społecznościowych nie ze względu na wykorzystaną w nich technologię, ale ze względu na zastosowania praktyczne.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.117131
PDF (English)

Bibliografia

Aas, T. H., Breunig, K. J. (2017). Conceptualizing innovation capabilities: A contingency perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 7–24. DOI: 10.7341/20171311.
Zobacz w Google Scholar

Acikgül Firat, E., Köksal, M. (2019). Effects of instruction supported by web 2.0 tools on prospective teachers’ biotechnology literacy. Computers & Education, 135, 61–74. DOI: 10.1016/j.compedu.2019.02.018.
Zobacz w Google Scholar

Alves, A. C., Barbieux, D., Reichert, F. M., Tello-Gamarra, J., Zawislak, P. A. (2017). Innovation and dynamic capabilities of the firm: Defining an assessment model. RAERevista de Administração de Empresas, 57(3), 232–244. DOI: 10.1590/s0034-759020170304.
Zobacz w Google Scholar

Assink, M. (2006). Inhibitors of disruptive innovation capability: A conceptual model. European Journal of Innovation Management, 9(2), 215–233. DOI: 10.1108/14601060610663587.
Zobacz w Google Scholar

Bitiktas, F., Tuna, O. (2020). Social media usage in container shipping companies: Analysis of Facebook messages. Research in Transportation Business and Management, 34, 100454. DOI: 10.1016/j.rtbm.2020.100454.
Zobacz w Google Scholar

Bourlai, E. (2018). ‘Comments in tags, please!’: Tagging practices on tumblr. Discourse, Context & Media, 22, 46–56. DOI: 10.1016/j.dcm.2017.08.003.
Zobacz w Google Scholar

Chwałek, J. (2014). Kierunki innowacji w handlu. Handel Wewnętrzny, 2, 87–102.
Zobacz w Google Scholar

Cawsey, T., Rowley, J. (2016). Social media brand building strategies in B2B companies. Marketing Intelligence & Planning, 4(6), 754–776. DOI: 10.1108/MIP-04-2015-0079.
Zobacz w Google Scholar

Cushman, D., King, S. (1995). Communication and high speed management. New York: State University of New York Press. ISBN 0791425355.
Zobacz w Google Scholar

Deszczyński, B. (2012). Rola public relations w strategii CRM – spojrzenie w dobie mediów społecznościowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 249, 66–83.
Zobacz w Google Scholar

Digital (2020). Digital 2020 Global Digital Overview [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-global-digital-overview-january-2020-v01-226017535?ref=https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-na-swiecie-w-2020-roku/.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P. F. (1993). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320808707.
Zobacz w Google Scholar

Drury, G. (2012). Opinion piece: Social media: Should marketers engage and how can it be done effectively? Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9, 274–277. DOI: 10.1057/palgrave.dddmp.4350096.
Zobacz w Google Scholar

Etnografia. (2020). In: Słownik języka polskiego [online, accessed: 2020-07-12]. Retrieved from: https://sjp.pwn.pl/szukaj/etnografia.html.
Zobacz w Google Scholar

Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. In: K. Kubiak (ed.). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności (pp. 145–186). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
Zobacz w Google Scholar

Flasiński, K. (2015). Web 2.0 [online, accessed: 2020-05-03]. Encyklopedia Maturzysty, 1, 55–59. Retrieved from: https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5965/flasinski_web_20.pdf?sEncyklopedia maturzysty.
Zobacz w Google Scholar

Gemius. (2019). Wyniki badania Gemius/PBI za wrzesień 2019 [online, accessed: 2020-04-30]. Retrieved from: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-wrzesien-2019.html.
Zobacz w Google Scholar

Glabiszewski, W. (2016). Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 9788323135968.
Zobacz w Google Scholar

Glabiszewski, W., Zastempowski, M. (2016). The ability to assimilate technology as a source of competitive advantage of financial companies in Poland. Journal of Competitiveness, 8(4), 61–71. DOI: 10.7441/joc.2016.04.04.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017 = Innovative activity of enterprises in the years 2015–2017 [online, accessed: 2020-05-01]. Warszawa and Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Retrieved from: https://stat.gov.pl/en/topics/science-and-technology/science-and-technology/innovative-activity-of-enterprises-in-the-years-2015-2017,3,3.html.
Zobacz w Google Scholar

Innowacja marketingowa. (2020). In: Encyklopedia zarządzania [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja_marketingowa.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003.
Zobacz w Google Scholar

Koban, K., Stein, J.Ph., Eckhardt, V., Ohler, P. (2018). Quid pro quo in Web 2.0. Connecting personality traits and Facebook usage intensity to uncivil commenting intentions in public online discussions. Computers in Human Behavior, 79, 9–18. DOI: 10.1016/j.chb.2017.10.015.
Zobacz w Google Scholar

Kotuła, S. (2007). Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu. In: M. Sokołowski (ed.). Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci (pp. 181–188). Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 8392521323.
Zobacz w Google Scholar

Limaj, E. Bernroider, E. W. N. (2019). The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs. Journal of Business Research, 94, 137–153. DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.10.052.
Zobacz w Google Scholar

LinkedIn (2016). Linkedin – informacje [online, accessed|: 2020-05-03]. Retrieved from: https://press.linkedin.com/about-linkedin.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375266207.
Zobacz w Google Scholar

Miller, R. (2007). ABC: An introduction to enterprise 2.0 [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://www.cio.com/article/2438467/enterprise-2-0-definition-and-solutions.html.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2018). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Paris and Luxembourg: OECD Publishing; Eurostat. ISBN 978-92-64-30460-4. DOI: 10.1787/9789264304604-en.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak, G. (2015). Sport w strategiach CSR przedsiębiorstw. Wybrane aspekty komunikacji z interesariuszami. In: K. Kopecka-Piech (ed.). Zmiany medialne i komunikacyjne: media, wizerunek, biznes (pp. 225–256). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. ISBN 97883-3434748.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak, J. (2016). Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(84), 131–138. DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-12.
Zobacz w Google Scholar

Statistica. (2020). Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2020 [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/.
Zobacz w Google Scholar

Szybkielajki. (2019). Pinterest jako social media [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://szybkielajki.pl/pinterest-co-to-jest-poradnik/.
Zobacz w Google Scholar

Szymański, G. (2012). Skuteczność innowacji marketingowych w środowisku portali społecznościowych. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 265–273.
Zobacz w Google Scholar

Vollmer, S. (2013). How to do business abroad [online, accessed: 2020-05-05]. Journal of Accountancy. Retrieved from: http://www.journalofaccountancy.com/issues/2013/feb/20125941.html#sthash.Z9WXMoGB.dpuf.
Zobacz w Google Scholar

Weber, L. (2009). Marketing to the social web: How digital customer communities build your business. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9780470410974.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska, J. (2010). Innovation processes in a financial intermediation sector in Poland. Perspectives of Innovations, Economics and Business, 6(3), 31–34. DOI: 10.15208/pieb.2010.73.
Zobacz w Google Scholar

Wmuyu, P. K. (2018). Leveraging Web 2.0 technologies to foster collective civic environmental initiatives among low-income urban communities. Computers in Human Behavior, 85, 1–14. DOI: 10.1016/j.chb.2018.03.029.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, Z. (2008). Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa [online, accessed: 2020-05-01]. E-mentor, 2(24). Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/542.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne