Media społecznościowe w kontekście innowacji marketingowych – na podstawie badań własnych wśród przedsiębiorstw usługowych ze Szczecina
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje marketingowe
media społecznościowe
przedsiębiorstwa usługowe

Jak cytować

Kostrzewska, M. (2020). Media społecznościowe w kontekście innowacji marketingowych – na podstawie badań własnych wśród przedsiębiorstw usługowych ze Szczecina. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 117-131. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.117131

Abstrakt

Na podstawie obserwacji rynku i potrzeb zmian w procesie tworzenia innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych w Szczecinie autorka za cel artykułu przyjęła identyfikację nowych rozwiązań marketingowych dla rynku usługowego poprzez ocenę możliwości wykorzystania potencjału mediów społecznościowych i działań w nich podejmowanych przez firmy lokalne. Badając narzędzia charakterystyczne dla nowych mediów oraz podejście przedsiębiorstw do nich, podjęto próbę identyfikacji możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez przedsiębiorstwa. Media społecznościowe zyskały popularność w Polsce dopiero w ostatnich kilku latach, co spowodowało powstanie luki badawczej, w której brakuje opracowań naukowych poświęconych mediom społecznościowym w firmach lokalnych. Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, który był skierowany do właścicieli oraz menedżerów firm lokalnych ze Szczecina. Badania zostały rozszerzone o metodę etnografii wirtualnej, która polegała na obserwacji profilu firmy w mediach społecznościowych. W artykule została przedstawiona autorska klasyfikacja mediów społecznościowych według kanałów społecznościowych i ich funkcji. Autorka artykułu zwróciła szczególną uwagę na podział mediów społecznościowych nie ze względu na wykorzystaną w nich technologię, ale ze względu na zastosowania praktyczne.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.117131
PDF (English)

Bibliografia

Aas, T. H., Breunig, K. J. (2017). Conceptualizing innovation capabilities: A contingency perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 7–24. DOI: 10.7341/20171311.

Acikgül Firat, E., Köksal, M. (2019). Effects of instruction supported by web 2.0 tools on prospective teachers’ biotechnology literacy. Computers & Education, 135, 61–74. DOI: 10.1016/j.compedu.2019.02.018.

Alves, A. C., Barbieux, D., Reichert, F. M., Tello-Gamarra, J., Zawislak, P. A. (2017). Innovation and dynamic capabilities of the firm: Defining an assessment model. RAERevista de Administração de Empresas, 57(3), 232–244. DOI: 10.1590/s0034-759020170304.

Assink, M. (2006). Inhibitors of disruptive innovation capability: A conceptual model. European Journal of Innovation Management, 9(2), 215–233. DOI: 10.1108/14601060610663587.

Bitiktas, F., Tuna, O. (2020). Social media usage in container shipping companies: Analysis of Facebook messages. Research in Transportation Business and Management, 34, 100454. DOI: 10.1016/j.rtbm.2020.100454.

Bourlai, E. (2018). ‘Comments in tags, please!’: Tagging practices on tumblr. Discourse, Context & Media, 22, 46–56. DOI: 10.1016/j.dcm.2017.08.003.

Chwałek, J. (2014). Kierunki innowacji w handlu. Handel Wewnętrzny, 2, 87–102.

Cawsey, T., Rowley, J. (2016). Social media brand building strategies in B2B companies. Marketing Intelligence & Planning, 4(6), 754–776. DOI: 10.1108/MIP-04-2015-0079.

Cushman, D., King, S. (1995). Communication and high speed management. New York: State University of New York Press. ISBN 0791425355.

Deszczyński, B. (2012). Rola public relations w strategii CRM – spojrzenie w dobie mediów społecznościowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 249, 66–83.

Digital (2020). Digital 2020 Global Digital Overview [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-global-digital-overview-january-2020-v01-226017535?ref=https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-na-swiecie-w-2020-roku/.

Drucker, P. F. (1993). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320808707.

Drury, G. (2012). Opinion piece: Social media: Should marketers engage and how can it be done effectively? Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9, 274–277. DOI: 10.1057/palgrave.dddmp.4350096.

Etnografia. (2020). In: Słownik języka polskiego [online, accessed: 2020-07-12]. Retrieved from: https://sjp.pwn.pl/szukaj/etnografia.html.

Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. In: K. Kubiak (ed.). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności (pp. 145–186). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Flasiński, K. (2015). Web 2.0 [online, accessed: 2020-05-03]. Encyklopedia Maturzysty, 1, 55–59. Retrieved from: https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5965/flasinski_web_20.pdf?sEncyklopedia maturzysty.

Gemius. (2019). Wyniki badania Gemius/PBI za wrzesień 2019 [online, accessed: 2020-04-30]. Retrieved from: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-wrzesien-2019.html.

Glabiszewski, W. (2016). Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 9788323135968.

Glabiszewski, W., Zastempowski, M. (2016). The ability to assimilate technology as a source of competitive advantage of financial companies in Poland. Journal of Competitiveness, 8(4), 61–71. DOI: 10.7441/joc.2016.04.04.

GUS. (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017 = Innovative activity of enterprises in the years 2015–2017 [online, accessed: 2020-05-01]. Warszawa and Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Retrieved from: https://stat.gov.pl/en/topics/science-and-technology/science-and-technology/innovative-activity-of-enterprises-in-the-years-2015-2017,3,3.html.

Innowacja marketingowa. (2020). In: Encyklopedia zarządzania [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja_marketingowa.

Kaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003.

Koban, K., Stein, J.Ph., Eckhardt, V., Ohler, P. (2018). Quid pro quo in Web 2.0. Connecting personality traits and Facebook usage intensity to uncivil commenting intentions in public online discussions. Computers in Human Behavior, 79, 9–18. DOI: 10.1016/j.chb.2017.10.015.

Kotuła, S. (2007). Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu. In: M. Sokołowski (ed.). Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci (pp. 181–188). Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 8392521323.

Limaj, E. Bernroider, E. W. N. (2019). The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs. Journal of Business Research, 94, 137–153. DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.10.052.

LinkedIn (2016). Linkedin – informacje [online, accessed|: 2020-05-03]. Retrieved from: https://press.linkedin.com/about-linkedin.

Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375266207.

Miller, R. (2007). ABC: An introduction to enterprise 2.0 [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://www.cio.com/article/2438467/enterprise-2-0-definition-and-solutions.html.

OECD. (2018). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Paris and Luxembourg: OECD Publishing; Eurostat. ISBN 978-92-64-30460-4. DOI: 10.1787/9789264304604-en.

Pawlak, G. (2015). Sport w strategiach CSR przedsiębiorstw. Wybrane aspekty komunikacji z interesariuszami. In: K. Kopecka-Piech (ed.). Zmiany medialne i komunikacyjne: media, wizerunek, biznes (pp. 225–256). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. ISBN 97883-3434748.

Pawlak, J. (2016). Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(84), 131–138. DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-12.

Statistica. (2020). Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2020 [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/.

Szybkielajki. (2019). Pinterest jako social media [online, accessed: 2020-05-01]. Retrieved from: https://szybkielajki.pl/pinterest-co-to-jest-poradnik/.

Szymański, G. (2012). Skuteczność innowacji marketingowych w środowisku portali społecznościowych. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 265–273.

Vollmer, S. (2013). How to do business abroad [online, accessed: 2020-05-05]. Journal of Accountancy. Retrieved from: http://www.journalofaccountancy.com/issues/2013/feb/20125941.html#sthash.Z9WXMoGB.dpuf.

Weber, L. (2009). Marketing to the social web: How digital customer communities build your business. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9780470410974.

Wiśniewska, J. (2010). Innovation processes in a financial intermediation sector in Poland. Perspectives of Innovations, Economics and Business, 6(3), 31–34. DOI: 10.15208/pieb.2010.73.

Wmuyu, P. K. (2018). Leveraging Web 2.0 technologies to foster collective civic environmental initiatives among low-income urban communities. Computers in Human Behavior, 85, 1–14. DOI: 10.1016/j.chb.2018.03.029.

Zieliński, Z. (2008). Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa [online, accessed: 2020-05-01]. E-mentor, 2(24). Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/542.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.